Logo

PGB mediator: Zorgaanvragen uitzetten voor een vast tarief

Veelgestelde vragenIs er een hulp voor de zorgaanvrager gegarandeerd?

Wij beschikken over een groot aantal zorgverleners. Er bestaat echter een kans dat er op het moment dat uw aanvraag voor de zorgzoekende binnenkomt, wij niet per direct een zorgverlener beschikbaar hebben die aan uw eisen voldoet. In dit geval laten we dit u binnen één werkdag weten en houden wij indien gewenst de aanvraag in ons bestand. We nemen contact op zodra we een zorgverlener gevonden hebben.

Hoe zit het met betalingen?

De zorgverlener ontvangt in principe het tarief van €12,50 per uur voor huishoudelijke hulp en €10, - per uur voor ondersteunende begeleiding. Hierbij is het vakantiegeld inbegrepen. De zorgverlener draagt zelf belasting af. De zorgbehoevende betaalt de zorgverlener in dus in principe nooit meer dan dit bedrag, tenzij dit onderling anders afgesproken wordt. U kan hier echter - indien u dat wenst - van afwijken door zelf dit bedrag met een marge te verhogen. Bovenstaande bedragen zijn echter wel afgesproken met de zorgbieders, dus dit bedrag voor de zorgbieder staat vast. Wat u doorberekend aan de zorgbehoefende mag u dus zelf bepalen. Op het moment dat er een zorgverlener gevonden is die aan de eisen van de zorgzoekende voldoet betaald u ons éénmalig een bedrag van . Ook hierbij mag u - indien gewenst - een marge op toevoegen. Deze regeling geldt voor elke persoon die u bij ons aanmeldt, en waar daadwerkelijk een zorgverlener aan gekoppeld wordt.

Hoe kan ik zorgbehoevenden van deze site op de hoogte stellen?

Via de link 'downloads' die u op deze site kunt vinden, kunt u flyers downloaden om ons concept te promoten. Zorgbehoevenden kunnen op de flyer hun gegevens invullen, zodat u deze op onze site kan invullen. Wij weten dan dat u deze zorgbehoevende hebt aangebracht. Zo hopen we dat steeds meer mensen bekend raken met onze sites, zodat wij zoveel mogelijk zorgbehoevende kunnen helpen met het vinden van de juiste zorghulp!

 

Wat is een Persoonsgebonden Budget?

In Nederland is men door de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) verzekerd voor zorg die men nodig heeft bij onder andere ouderdom, langdurige ziekte of een handicap. Wanneer een persoon voor deze zorg in aanmerking wil komen, dient hij of zij zich eerst aan te melden bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Als door het CIZ is vastgesteld dat die persoon recht heeft op dergelijke hulp, kan hij of zij deze zorg via een erkende instelling krijgen of kan deze persoon kiezen voor een Persoonsgebonden Budget (PGB). In dit laatste geval krijgt men een vooraf afgesproken bedrag om uit te geven aan de zorg die hij of zij wenst. Het voordeel van een Persoonsgebonden Budget boven een erkende instelling die de zorg regelt, is dat men zelf zorgverleners en zorgactiviteiten kan kiezen. Op deze manier heeft men meer controle over de zorg die hij of zij ontvangt. Een nadeel kan zijn dat men zelf actief op zoek moet gaan naar zorgverleners en dat men zelf de boekhouding moet bijhouden. Hier kunnen wij bij helpen. Het bedrag dat iemand via het Persoonsgebonden Budget ontvangt, kan onder andere uitgegeven worden aan ondersteunende begeleiding en huishoudelijke hulp. Aangezien de mogelijkheden voor deze begeleiding in overvloed aanwezig zijn, helpen wij zorgbehoevende kiezen voor de begeleider die het best bij hen past.